E-learning do końca semestru

Uwaga Studenci!
W związku z ogłoszeniem przez władze państwowe tzw. kwarantanny narodowej kolegium rektorskie, podjęło decyzję o przedłużeniu działania Zarządzenia Rektora nr 245 z dnia 12 listopada 2020 r. o zawieszeniu zajęć praktycznych na naszym Uniwersytecie – do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 z wyjątkami zawartymi w tym akcie. Informujemy także, że końcowe egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej odbędą się co do zasady w trybie zdalnym.

Prowadzący zajęcia będą kontynuowali dydaktykę w formie on-line za pośrednictwem wskazanych Wam kanałów i form komunikacji – realizując kolejne etapy zaplanowanych zadań lub ćwiczeń. Oczywiście z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych przedmiotów. Pamiętajcie, że w okresie zawieszenia bezpośrednich zajęć dydaktycznych na Naszej Uczelni – jesteśmy dla Was cały czas dostępni on-line/cała kadra Katedry Grafiki/! Zachęcamy dodatkowo do konsultacji Waszych nowych pomysłów, projektów i etapów dotychczasowych działań – zdalnie. Mamy nadzieję że spotkamy się Wszyscy w Katedrze Grafiki.

Zostańcie w domu!  Uważajcie na siebie
Do pracy i do usłyszenia ON-LINE!
/graphics – Laurie Lipton/