E-learning

Uwaga Studenci!
W związku z ogłoszeniem przez władze państwowe kolejnych obostrzeń w całym kraju – związanych z rozprzestrzenianiem się Covid 19, kolegium rektorskie, podjęło decyzję zarządzeniem Rektora nr 77 z dnia 8.04.2021 r. o przedłużeniu zawieszenia zajęć kontaktowych na naszym Uniwersytecie – od 10.04.2021 r. do 3.05.2021 r. W tej sytuacji – Katedra Grafiki wszystkie swoje zajęcia warsztatowe w tym okresie – będzie realizowała tylko w formie zdalnej: /studenci: w pracowniach rok 2-4, 1 rok, oraz studenci wszystkich tzw. zajęć usługowych innych kierunków i specjalności/.

Od 10.04.2020 r. zgodę na realizację prac dyplomowych w Pracowniach KG otrzymali jedynie wszyscy obecni studenci 5 roku /dyplomanci/, na dotychczas obowiązujących zasadach, zgodnie z wszystkimi obostrzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Prowadzący zajęcia nadal będą kontynuowali dydaktykę w formie on-line za pośrednictwem wskazanych Wam kanałów i form komunikacji – realizując kolejne etapy zaplanowanych zadań lub ćwiczeń. Oczywiście z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych przedmiotów i możliwości realizacji zadań w sposób zdalny.

Pamiętajcie, że w okresie zawieszenia bezpośrednich zajęć dydaktycznych na Naszej Uczelni – jesteśmy dla Was wciąż dostępni on-line /cała kadra Katedry Grafiki/!
Zachęcamy dodatkowo do konsultacji Waszych nowych pomysłów, projektów i etapów dotychczasowych działań – zdalnie.

Do szybkiego spotkania w pracowniach Katedry Grafiki!
Zostańcie w domu! Uważajcie na siebie
Do pracy i do usłyszenia ON-LINE!