Dyplomy w CSW

Zapraszamy na wystawę DYPLOM 2020 – wystawę najlepszych dyplomów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, prezentowaną w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu w dniach 11.05-06.06.2021 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się 11 maja 2021 r. w formule on-line o godz. 12.00. Na wystawie pokazane zostaną wyróżnione prace dyplomowe, obronione w Katedrze Grafiki w roku akademickim 2019/2020 , oraz kilkudziesięciu absolwentów Wydziału, reprezentujące różne podejścia do sztuki: artystyczne, konserwatorskie i badawcze. Wystawa jest podsumowaniem niełatwej drogi, którą wspólnie podążali studenci i nauczyciele. Jest także momentem, w którym absolwenci zaczynają kroczyć już własnymi ścieżkami. Wyróżnione prace dyplomowe, są jednocześnie nominowane do Medalu im. Tymona Niesiołowskiego przyznawanego przez kapitułę nagrody – za najlepszy Dyplom – na wszystkich kierunkach artystycznych WSzP UMK w Toruniu. Ogłoszenie wyników 11.05.2021 r. podczas otwarcia wystawy. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 maja 2021 r. w formule on-line o godz. 12.00. Stacjonarnie, wystawę można zwiedzać w CSW „Znaki czasu” od wtorku do czwartku w godz. 12.00-19.00, w piątek w godz. 12.00-20.00, w sobotę i niedzielę w godz. 10.00-19.00. Wystawa będzie czynna już w najbliższy wtorek od godz. 12.00. W sali na parterze, prezentującej prace konserwatorskie i z zakresu nauk o sztuce, limit osób zwiedzających wynosi 13, w sali na I piętrze jest to 60 osób.

Dyplomanci oraz ich promotorzy mogą zwiedzać wystawę bez konieczności zakupu biletów – proszę powołać się na imienną listę dostępną w CSW.

Więcej informacji

Identyfikacja wizualna wystawy: Jakub Sobczak