Barbara Sadowska Bałdyga i Stanisław Bałdyga – Grafika

Galeria Katedry Grafiki zaprasza na wystawę:
„Dalej w drodze – przystanek Toruń / Barbara Sadowska Bałdyga i Stanisław Bałdyga – Grafika”
Otwarcie wystawy w środę 26 kwietnia 2023 r. o godzinie 12.00
Galeria Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, Sienkiewicza 30/32.
Wydarzenie na FB:
Gorąco zapraszamy na wystawę Barbary Sosnowskiej Bałdygi oraz Stanisława Bałdygi. Ma ona charakter rocznicowy, związana jest bowiem z 50-leciem pracy twórczej. Toruńska wystawa w Galerii Katedry Grafiki WSZP UMK – To kolejna odsłona jubileuszu tego graficznego tandemu.
Pokazujemy szerokie spektrum twórczości obojga artystów. Od początku lat 70. stanowili generację grafików, która współtworzyła lubelskie środowisko artystyczne, a ich działania na polu grafiki artystycznej – nowoczesne myślenie o formie, tradycja doskonałego warsztatu i wyczulenie na wysoką jakość dzieła wpłynęły na pozycję lubelskiej grafiki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
342337525 220447317261558 4730735219671469572 N
BARBARA SOSNOWSKA BAŁDYGA
Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w latach 1965-1970. Po dyplomie z grafiki artystycznej obronionym w 1970 r. w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i Ryszarda Krzywki osiadła na stałe w Lublinie.
Grafiki komputerowe Barbary Sosnowskiej-Bałdygi charakteryzuje techniczna maestria oraz syntetyczny skrót znaczeniowy o podtekstach filozoficznych. Wykorzystując możliwości komputera artystka moduluje i zmiękcza formę przy pomocy subtelnych gradacji światłocienia. Prace graficzne Barbary Sosnowskiej-Bałdygi nie zawierają konkretnych treści ani też naturalnych odniesień do bliskiej człowiekowi realności. Ta specyficznie wyrażona skrótowym znakiem plastycznym „opowieść” zawarta jest w ontologicznej konstrukcji elementarnego rozróżnienia kształtu i przestrzeni przy pomocy światła, będącego, samo w sobie, tajemnicą oraz zjawiskowym sygnałem pozamaterialnej rzeczywistości.
STANISŁAW BAŁDYGA
Absolwent toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza i prof. Ryszarda Krzywki. Opuścił uczelnię w 1970 r. po uzyskaniu dyplomu w samodzielnej pracy twórczej znalazł swoje miejsce w linorycie, wypracowując swój własny rozpoznawalny styl.
341341743 978487039825537 6500469760125252823 N
METAFIZYKA ZIEMI
Bardzo trudno jest dziś kroczyć własną drogą w sztuce i tworzyć w niej coś nowego bez popadania w skrajność w wyścigu nowości. Trzeba na to posiadać własną wizję świata, dostatecznie silną, by mogła stać się motorem twórczości. Stanisław Bałdyga taką wizję ukształtował w sobie i odnalazł drogę plastyczną artykulacji tej wizji. I choć pozornie można by prędzej tę wizję określić jako metafizykę przestrzeni, to jednak w
istocie jest to metafizyka Ziemi, rozumianej przede wszystkim jako planety, której powierzchnia – a niekiedy i bryła – stają się inspiracją dla tworzenia owej własnej wizji zjawisk świata. W tym dojrzeniu, czy może raczej skupieniu się na strukturach powierzchni Stanisław Bałdyga staje się niekiedy bliski współczesnym młodym artystom, dla których sama ziemia, grunt i to co go pokrywa, stają się materią, w której operują.
Projekt identyfikacji wystawy: Piotr Czyż