5xGrafika w Szczecinie

Wystawa 5 X Grafika, to przegląd twórczości wykładowców i studentów Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Galerii R+ w Szczecinie.
Wernisaż 26.04.2022, godz. 18.00
Historia toruńskiej Katedry Grafiki sięga 1946 roku, organizowali ją: profesor Jerzy Hoppen, Edward Kuczyński i Koźma Czuryło – graficy wileńscy, którzy przybyli po zakończeniu wojny do Torunia, wraz z falą pracowników nauki i sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
We Współczesnej Grafice Polskiej często pojawia się pojęcie „Toruńska szkoła grafiki” mające ścisłe powiązanie z historią i tradycją Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tych źródeł wyrasta postawa artysty grafika, łączącego doskonałe rzemiosło i dbałość o pryncypia warsztatowe z szeroką kulturą i edukacją uniwersytecką. Ideał, który niezmiennie stanowi naczelny cel kształcenia studentów, jest wciąż kultywowany i nadal, trwa. Katedra Grafiki, składa się obecnie z pięciu pracowni dyplomujących: wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, serigrafii i grafiki multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjno-wystawienniczą. We wszystkich pięciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Grafika, specjalności: grafika warsztatowa i projektowanie graficzne, oraz dodatkowo studentów innych kierunków.
Program pracowni jest otwarty na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów, tworzenie nowych metod opracowywania matrycy czy autorskich technik wypracowanych w obszarze warsztatu graficznego.
Celem kształcenia studentów jest przekazywanie doświadczeń, oraz wiedzy na temat współczesnej sztuki graficznej. Kształtowanie różnorodnych postaw artystycznych, rozwijanie kreatywnego sposobu myślenia w oparciu o poznawane elementy warsztatu graficznego.
Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczne w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Wdrażane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji, fotografii i grafice 2-3D. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki, gdzie organizowane są wystawy zbiorowe, indywidualne, przeglądy prac studentów oraz pokazy dyplomowe. Całość prezentacji wpisuje się w projekt Galerii Katedry pt. „Polska Grafika Warsztatowa” – reprezentatywnych prezentacji nowych trendów warsztatowych w grafice w najbardziej wiodących ośrodkach druku artystycznego w kraju i za granicą. Cykl prezentacji, związanych z projektem – jest realizowany na zasadzie wymiany wystaw w Galerii Katedry Grafiki i przestrzeniach galeryjnych siedmiu Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą. W ramach projektu, zrealizowano dotychczas dwadzieścia osiem wystaw zbiorowych i indywidualnych.
Kurator: Marek Zajko, Michał Rygielski
Współpraca: Andrzej Wochnik
W wystawie udział biorą:
Wykładowcy
Dr hab. Tomasz Barczyk prof. UMK
Mgr Oksana Budna Kaczor
Mgr Piotr Czyż
Dr hab. Agata Dworzak Subocz prof. UMK
Prof. Piotr Gojowy
Dr Jakub Jaszewski
Dr hab. Zdziaław Mackiewicz prof. UMK
Dr hab. Michał Rygielski prof. UMK
Dr Jakub Wawrzak
Dr hab. Marek Zajko prof. UMK
Studenci i absolwenci
Pracownia Wypukłodruku:
Alicja Lasota
Magdalena Lipowiec
Jagoda Jaworska
Dawid Ławicki
Pracownia Litografii
Zuzanna Szymborska
Nina Marszałek
Joanna Jaszkowska
Agata Ciesielska
Pracownia Wklęsłodruku
Roksana Żelazkiewicz
Izabela Stenka
Adrianna Mikułowska
Beata Starczewska
Pracownia Serigrafii
Marta Kotewicz
Ewelina Baśko
Weronika Malinowska
Kornelia Borowska – Beszta
Pracownia Grafiki Multimedialnej
Agata Wyrwicka
Julia Feliksa Wojciechowska
Weronika Olejko
Marta Zadrożna
Autorka plakatu: Maria Zwolińska