5x Grafika z Torunia

Wystawa wykładowców i doktorantów Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Wernisaż 15 stycznia o 13.30
15.01.2020–07.02.2020
Galeria Kobro
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Wystawa odbędzie się w ramach obchodów 75-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawa prezentuje grafiki wykładowców i doktorantów reprezentujących poszczególne pracownie Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Katedra Grafiki zaczęła funkcjonować w maju 1946 roku. Organizowali ją: profesor Jerzy Hoppen, Edward Kuczyński i Koźma Czuryło – graficy wileńscy, przybyli po zakończeniu wojny do Torunia wraz z falą pracowników nauki i sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Obecnie Katedra Grafiki w swojej strukturze posiada 5 pracowni dyplomujących: wypukłodruku, wklęsłodruku, litografii, serigrafii i grafiki multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjno-wystawienniczą. We wszystkich pięciu pracowniach realizowane są zajęcia dla studentów kierunku Grafika, specjalności: grafika warsztatowa i projektowanie graficzne, oraz dodatkowo studentów innych kierunków: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo i Konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczne w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji i grafice 3D.
W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki. Organizowane są wystawy zbiorowe, indywidualne, przeglądy prac studentów, pokazy dyplomowe. Całość prezentacji wpisuje się w projekt Galerii Katedry Grafiki WSZP UMK pt. „Polska Grafika Warsztatowa” – reprezentatywnych prezentacji nowych trendów warsztatowych w grafice w najbardziej wiodących ośrodkach druku artystycznego w kraju i za granicą. Cykl prezentacji związanych z projektem jest realizowany na zasadzie płynnej wymiany wystaw w Galerii Katedry Grafiki i przestrzeniach galeryjnych 7 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą. W ramach projektu w przestrzeni Galerii Zakładu Grafiki zrealizowano dotychczas 28 wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Kierownik Katedry Grafiki WSZP UMK
Dr hab. Marek Zajko, prof. UMK

Uczestnicy wystawy:

Pracownia Wypukłodruku
prof. dr hab. Marek Basiul
dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
Pracownia Wklęsłodruku
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
Mgr oksana Budna-Kaczor
Pracownia Litografii
prof. dr hab. Piotr Gojowy
dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
Pracownia Serigrafii
dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
mgr Piotr Czyż
Pracownia Grafiki Multimedialnej
dr hab. Zdzisław Mackiewicz prof. UMK
dr Jakub Jaszewski
dr Jakub Wawrzak
Doktoranci: mgr Emma Kwiatkowska, mgr Ewelina Kołakowska