Toruńska Grafika w Pile

Wystawa prezentuje grafiki wykładowców, reprezentujących poszczególne pracownie Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. We Współczesnej Grafice Polskiej często pojawia się pojęcie „Toruńska szkoła grafiki” mające ścisłe powiązanie z historią i tradycją Katedry Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z tych źródeł wyrasta postawa artysty grafika, łączącego doskonałe rzemiosło z szeroką kulturą i edukacją uniwersytecką. Ideał, który niezmiennie stanowi naczelny cel kształcenia studentów, jest wciąż kultywowany i nadal, trwa żywy w kolejnych, nowych programach nauczania w Katedrze Grafiki. Prezentowane na wystawie prace pedagogów Katedry Grafiki są do pewnego stopnia ilustracją powyższych ideałów. Łączą w sobie kunszt warsztatowy, który choć zamierzony, nie jest celem samym w sobie, ale środkiem z bogactwem i głębią przekazu emocjonalnego i intelektualnego. Są prezentacją różnorodnych postaw i temperamentów twórczych, obrazem wielości środków i technik graficznych: począwszy od klasycznych warsztatowych – na najnowszych osiągnięciach multimedialnych wykorzystywanych w grafice – skończywszy. Toruńska Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczne w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki), wykorzystywanych w animacji i grafice 3D. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki. Organizowane są wystawy zbiorowe, indywidualne, przeglądy prac studentów, pokazy dyplomowe.
Więcej informacji: