45 Pomorska Grafika Roku 2015 – Laureaci i uczestnicy

Nowa wystawa w Galerii Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu
Wernisaż wystawy odbył się 2 marca 2017 r. o godz. 12.00

Pomorska Grafika Roku – to konkurs organizowany od 45 lat przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Przez pierwsze 20 lat konkurs był znany pod nazwą Gdańska Grafika Roku. Konkurs jednoetapowy, który do 43 edycji dotyczył wyłącznie artystów z województwa pomorskiego. W 44-tej edycji, czyli w 2015 roku zostaje powiększony zasięg konkursu o dwa województwa: Zachodniopomorskie i Kujawsko-Pomorskie. Tym samym Pomorska Grafika Roku objęła w pełni obszar związany choćby nazwą „pomorska”. Od 43. edycji organizatorzy silny nacisk położyli na zaangażowanie profesjonalnego jury złożonego z uznanych artystów grafików, profesorów uczelni spoza województwa pomorskiego oraz osoby nagrodzone w poprzedniej edycji. Zabieg ten sprawił, że konkurs uzyskał wyższy poziom i bezstronność oceny środowiska artystycznego. Członkowie jury reprezentowali i w tym roku reprezentować będą wszelkie formy grafiki (wklęsłodruk, wypukłodruk, serigrafię, litografię, grafikę cyfrową i inne), co ma zachęcić artystów reprezentujących różne nurty w grafice, także tych eksperymentujących, do udziału w konkursie. Konkurs jest ważnym elementem życia artystycznego Gdańska i regionu. Z prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz z tych, które zdaniem jury zasługują na szczególną uwagę, organizowana jest wystawa pokonkursowa, która pokazywana jest w Galerii PUNKT GTPS a także w innych galeriach w Polsce.
W związku z powiększeniem zasięgu pomorscy graficy mają szansę na konfrontację z artystami z dwóch innych województw. Jest to także świetna okazja na promocję regionu i twórczości artystów z nim związanych. Szczególnie współpraca z artystami z Torunia przyniosła ożywienie i wyraźnie podniosła poziom nagrodzonych prac. Toruńskim grafikom w dwóch ostatnich edycjach przyznano najważniejsze nagrody konkursu.
Obecna wystawa prezentuje prace z 45 i 44 edycji konkursu, oraz prace z edycji wcześniejszych.

Graficy z Torunia na Pomorskiej Grafice Roku:

45. Edycja Pomorskiej Grafiki Roku za 2015 rok:
I Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska przyznano – Emmie Kwiatkowskiej /UMK w Toruniu/
Nagrodę Specjalną Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – Kamili Kasprzykowskiej /UMK w Toruniu/
Nagrodę Specjalną Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku – Darii Murawskiej /UMK w Toruniu/
Wyróżnienie Honorowe – Mirosławowi Pawłowskiemu /UAP w Poznaniu/UMK w Toruniu/
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowali się wykładowcy i studenci:
1. Tomasz Barczyk
2. Oksana Budna
3. Beata Starczewska
4. Marta Grzywińska
5. Ewelina Kołakowska

44. Edycja Pomorskiej Grafiki Roku za 2014 rok:
Nagrodę I – nie przyznano
Nagrodę II ex aequo przyznano Markowi Zajko /UMK w Toruniu/ i Agnieszce Gewartowskiej /ASP w Gdańsku/
Wyróżnienie: Janowi Baczyńskiemu /UMK w Toruniu/
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowali się wykładowcy i studenci:
1. Tomasz Barczyk
2. Marek Basiul
3. Jakub Jaszewski
4. Martyna Rzepecka