14. PLASTER w CSW

14. PLASTER | Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej / International Festival of Graphic Design
Zapraszamy na otwarcie festiwalowych wystaw
  • 12 maja 2023 r. o godz. 19.00
  • NIECKA 12.05–27.08 (prace wyróżnione w konkursie i zaproszeni artyści)
  • LABSEN 12.05–25.06 (prace konkursowe i zaproszeni artyści)
  • TARAS 12.05–27.08 (prace konkursowe)
CSW Toruń / ul. Wały gen. Sikorskiego 13
Kurator festiwalu: Krzysztof Białowicz
Na konkurs napłynęło ponad 700 prac z całego świata.
Międzynarodowe Jury: Alain Le Quernec, Jerzy Skakun, Kaja Renkas, Lahav Halevy, Mohammad (Sina) Afshar dokonało wyboru prac 75 artystek i artystów na na wystawę pokonkursową oraz przyznało wyróżnienia. Tegoroczna edycja międzynarodowego festiwalu grafiki projektowej 14. Plaster ma charakter tematyczny. Poświęcona jest sztuce projektowania graficznego bazującej na materiale fotograficznym – wykorzystującej jego fragmenty w formie kolażu, bądź traktującej go jako główny składnik kompozycji. Ten kierunek poszukiwań twórczych wynika z faktu, że fotografia posiada ogromny potencjał twórczy, ale w ostatnich czasach jest nieco przez projektantów marginalizowana. W festiwalu biorą udział artyści z całego świata, studenci i absolwenci szkół artystycznych, ale też twórcy profesjonalni zajmujący się plakatem i ilustracją. Na 3 wystawach 14. edycji Festiwalu Plaster zobaczymy ok. 200 prac artystów uznanych, ale też tych, którzy stoją u progu swojej kariery.
/materiały organizatora/