pracownia serigrafii

prof. Mirosław Pawłowski
dr hab. Agata Dworzak-Subocz
laborant: Dariusz Mruk

Podstawowym celem pracowni jest rozwijanie osobowości twórczych studentów i przygotowanie ich do samodzielnej działalności artystycznej w oparciu o warsztat serigraficzny.
Poznanie technicznych środków służących kształtowaniu własnej ekspresji.
Włączenie kreatywnych wartości środków wyrazu ugruntowanych tradycją artystyczną do realizacji najnowszych koncepcji graficznych – z uwzględnieniem osiągnięć technicznych współczesnych mediów, kadrów fotograficznych i środków obrazowania cyfrowego.
Do niezbędnych zadań należy pełne opanowanie całej technologii druku w tym druku triadowego, wielobarwnego. W oparciu o specyficzne właściwości tej techniki, rozwijanie i wykorzystywanie inwencji twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni: druk zarówno małych jak i wielkoformatowych elementów graficznych, montaż instalacji budujących przestrzeń ekspozycyjną. Druk poprzez wielokrotne nawarstwianie kolorów, multiplikacje, druk na nietypowych dla grafiki warsztatowej podłożach – tkaninach, tworzywach transparentnych i innych.
Celem finalnym jest samodzielne wykonanie cyklu prac dyplomowych na zaproponowany przez studenta temat, pod artystyczną opieką promotora.

Prace zaliczeniowe >

Dyplomy >