Piotr Czyż

mgr, asystent

Urodzony w 1991 w Bydgoszczy. Jest absolwentem kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu, aktualnie realizujący tam studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych. Uczestniczył w wielu  projektach artystycznych oraz wystawach  krajowych oraz międzynarodowych. Oprócz udziału w wielu wystawach zbiorowych m.in. Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej  w Krakowie czy Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, miał kilka wystaw indywidualnych poczynając od roku 2014.
Często stosuje niewygodne dla oka kontrasty, kompozycje czy zestawienia. Stosuje syntetyczne formy i multiplikacje okrojone z koloru ocsylując pomiędzy op-artem, minimalizmem i postępowaniem konceptualnym.

WYSTAWY  INDYWIDUALNE

2014.08.22 – Czyżby Czyż / Klub Mózg, Bydgoszcz
2015.08.14 – Czyż Piotr serigraphy / Klub Mózg, Bydgoszcz
2017.04.19 – PO 3. / Klub OdNowa, Toruń
2017.06.21 – Odbicia. / Galeria ZPAP – NURT, Toruń

WYSTAWY  ZBIOROWE

2014.05.09 – Wystawa międzynarodowego pleneru „Iława, wiatr w żagle” / Iławskie Centrum Kultury
2014.06.06 – Wystawaz cyklu „5 pracowni” – Pracownia Serigrafii / Dom Muz, Toruń
2014.08.15 – Wystawa podczas I Festiwalu Sztuki Ulicznej „The Wild Art Session” w Żninie
2014.08.29 – Udział w wystawie sztuk audio-wizualnych grupy SOUNDSCAPE MIRROR
2014.10.17 – Wystawa międzynarodowego pleneru „Iława, wiatr w żagle” / Filharmonia Olsztyńska
2015.03.06 – Wystawa główna 9. Biennale Grafiki Studenckiej / Galeria Arsenał w Poznaniu
2015.03.13 – Wystawa główna XVI Mogileńskich Spotkań Plastycznych / MDK, Mogilno
2015.09.21 – Wystawa Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej w Krakowie / Galeria ASP w Krakowie
2016.02.26 – Pozaz filmów w ramach cyklu Animowane Wieczory / Dom Muz, Toruń
2016.03.23 – 2016.05.08 – Udział w kilkudziesięciu pokazach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej
Animacji O!PLA’16
2016.05.13 – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego „Rysować Naturalnie” / Galeria
Wozownia, Trn
2016.06.09 – Pokaz filmów w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich KLAPS /
Kino  Orzeł, Bydgoszcz
2016.06.10 – Pokaz filmów finałowych VIII Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich KLAPS /
Kino  Orzeł, Bydgoszcz
2016.08.13 – Udział w pokazie filmów podczas V Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino / Kino
Tomi, Pabianice
2016.08.18 – Pokaz animacji polskiej w ramach projektu FOCUS ON POLAND: O!PLA ACROSS THE
BORDERS #4 na Międzynarodowym Festiwalu Współczesnej Animacji i Sztuki Mediów
LINOLEUM / Kijów, Ukraina
2016.09.02 – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego „Rysować Naturalnie” / Galeria Sztuki
Współczesnej w Suwałkach
2017.03.24 – Wystawa główna XVII Mogileńskich Spotkań Plastycznych / MDK, Mogilno
2017.04.06 – Działania podstawowe – wystawa  zbiorowa  „Po drodze” / Hala Widowiskowa,
Mogilno
2017.05.12 – Urzeczeni – wystawa / UAP, Poznań

STYPENDIA / NAGRODY

-Stypendium Ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017
– Naukowe stypendium Rektora UMK na rok akademicki 2014/15
– Naukowe  stypendium Rektora UMK na rok akademicki 2015/16
– Naukowe stypendium Rektora UMK na rok akademicki 2016/17
2016.05.13 – Nagroda Stowarzyszenia Artystycznego Magazyn Zbożowy GS w Mogilnie w ramach
Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego „Rysować Naturalnie”
2016.06.10 – II miejsce w kategorii Animacja w VIII Konkursie Filmów Amatorskich KLAPS / KiNO
Orzeł, Bydgoszcz

INNE

– Uczestnictwo w Międzynarodowym Plenerze Malarskim pt. „Iława – Wiatr w żagle” w dniach
30.04-10.05.2014r.
– Udział w prowadzeniu cyklu spotkań z dziećmi ze szkołypodstawowej w ramach warsztatów
graficznych „Młodzi Tworcy” w Zakładzie Grafiki WSzP UMK. 06.2016
– Udział w prowadzeniu warsztatów z serigrafii dla młodzieży ponadgimnazjalnej w dniach 21-25
kwietnia 2017 w ramach 17. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
– 2017.05.25 – Drzwi otwarte – przedstawiciel pracowni serigrafii.