Słuchacze polskiego radia; drzeworyt, 64×96 cm, 2011 r.