Jak przetrwać w mieście; linoryt, 62×184 cm, 2014 r.