Piotr Gojowy, Profesor G. rozważa paradoks plastyczny, intaglio, 11×13,5 cm, 2011