Piotr Gojowy, Pochwała rodziny, intaglio, 5,5×4 cm, 1998