Piotr Gojowy, Cztery osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa, intaglio, 12x15cm, 2006