146 [Rozpaczliwe Szukanie Ładu] Intaglio, 11x15cm, 2019

146 [Rozpaczliwe Szukanie Ładu] Intaglio, 11x15cm, 2019