6_Pan Staszek ma bóle I-III_tryptyk_z cyklu_Studium_Pewnej_Choroby_suchoryt_70x300 _2006 – Kopia