Wenus Z CSW Albo Fragmenty Większych Całości, Linoryt, Druk Transferowy, 2015

Wenus Z CSW Albo Fragmenty Większych Całości, Linoryt, Druk Transferowy, 2015