9 Waleria Suchowiecka Wczoraj Intaglio 60x100cm

9 Waleria Suchowiecka Wczoraj Intaglio 60x100cm