pracownia grafiki multimedialnej

dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
dr hab. Izabella Retkowska
asystent, dr Jakub Jaszewski

Pracownia grafiki multimedialnej realizuje program dydaktyczny w oparciu o tradycyjny warsztat graficzny oraz media elektroniczne i ukierunkowana jest na twórcze przeszukiwanie wspólnych obszarów cyfrowych mediów, tradycyjnych technik graficznych oraz unikatowych metod druku.

Dyplomy >

Animacje studentów pracowni, realizacje dyplomowe:

 

Filmy studentów kierunku grafika zrealizowane na zajęciach z animacji komputerowej: