pracownia grafiki multimedialnej

dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
asystent, dr Jakub Jaszewski
asystent, dr Jakub Wawrzak

Pracownia grafiki multimedialnej realizuje program dydaktyczny w oparciu o cyfrowy warsztat graficzny, fotografię i media elektroniczne, ukierunkowana jest na twórcze poszukiwanie wspólnych obszarów cyfrowych mediów, cyfrowych technik graficznych, fotografii, animacji i grafiki 3D.

Dyplomy >

Animacje studentów pracowni, realizacje dyplomowe:

 

Filmy studentów kierunku grafika zrealizowane na zajęciach z animacji komputerowej: