Studiuj u nas!

Czym jest grafika?

Grafika jest kierunkiem studiów artystycznych łączącym bogate tradycje sztuki ze współczesnym warsztatem wykonawczym. Wielokierunkowe wykształcenie na kierunku Grafika zapewnia należyte przygotowanie absolwenta do funkcjonowania we współczesnym świecie cywilizacji informatycznej. Studia dają możliwość wszechstronnego rozwoju talentu i zdobywania umiejętności praktycznych dotyczących tradycyjnego i nowoczesnego warsztatu twórczego artysty grafika, oraz rozległej wiedzy, dotyczącej historii i aktualnych tendencji zachodzących w sztuce.

Zakład Grafiki WSzP UMK w Toruniu

Toruńska Grafika warsztatowa zaliczana jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju. Zakład Grafiki w swojej strukturze posiada 5 Pracowni: Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjną. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Zakładu Grafiki. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów, przeglądy i prezentacje nowych trendów warsztatowych w grafice polskiej z najbardziej wiodących ośrodkach artystycznych w kraju. Zakład Grafiki przygotowuje również szereg pokazów, warsztatów i imprez edukacyjnych min. warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży „Mali Twórcy”, pokazy druku artystycznego i technik graficznych w ramach kolejnych edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki /w latach 2009 – 2016/, cykl wykładów i warsztatów graficznych „Grafika” – przygotowany dla szkół ponadpodstawowych.

Zakład Grafiki prowadzi stronę internetową: http://www.grafika.umk.pl
profil na Facebooku: https://www.facebook.com
oraz kanał na YouTube https://www.youtube.com
wydaje okolicznościowe wydawnictwa związane z graficzna działalnością wykładowców i studentów zakładu.

We wszystkich pięciu pracowniach prowadzone są zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów doktoranckich i studentów z innych kierunków.

Studiuj u nas!

Program studiów zapewnia kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie grafiki artystycznej (technik: wklęsłodruku, wypukłodruku, serigrafii, litografii i grafiki multimedialnej), fotografii artystycznej i reklamowej, technik cyfrowych, animacji, i projektowania przestrzennego. W ramach artystycznych treści programowych studenci specjalności Grafika warsztatowa mają dodatkowe zajęcia min.: z projektowania graficznego, cyfrowego przetwarzania obrazu, projektowania do www, technologii informacyjnych, oraz rysunku i malarstwa. Realizowany bogaty blok przedmiotów humanistycznych takich jak min.: historia sztuki, historia filozofii, współczesne tendencje dyscyplin sztuki, psychofizjologia widzenia, psychologia reklamy, służy poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcji sztuki we współczesnym społeczeństwie.

Bezpłatne konsultacje dla kandydatów na studia.

W pracowniach Zakładu Grafiki przy ul. Sienkiewicza 30-32 (parter) pracownicy prowadzą przeglądy teczek w każdy poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 10.00 do 13.00. Nasi wykładowcy udzielą zainteresowanym korekty prac w formie „przeglądu teczki”. Odpowiedzą również na pytania dotyczące studiowania na kierunku grafika. Zapraszamy!