Ludzie z metalu – Wystawa pracowni wklęsłodruku ASP w Katowicach

To wyjątkowa okazja spotkania z Grafiką i jej twórcami.
Wystawa jest inauguracją, cyklu prezentacji prac różnych ośrodków graficznych z całego kraju w Galerii Zakładu Grafiki UMK.